41*15'41,15" N – 01*44'55,66"E 

Facebook Google Maps E-mail RSS

Situació i accés

El Parc Natural del Garraf es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l’anomenada Serralada Litoral Catalana. Els seus límits són la vall inferior del Llobregat, la mar Mediterrània i la depressió del Penedès.

Ocupa una extensió de 12.820 hectàrees. El parc natural el formen dues grans unitats ben diferenciades geològicament: una, de roques calcàries, i dolomies i una petita banda de gresos vermellosos, a l’extrem oriental del parc.

Es tracta d’un paisatge eminentment rocós i agressiu, amb nombroses cavitats subterrànies formades per l’acció de l’aigua sobre la pedra calcària. El relleu està solcat per rieres seques encaixades entre el rocam, conegudes com a fondos. Els cims més alts són la Morella (594,6 m) i el Rascler (572 m).

El Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona gestiona aquest espai protegit en col·laboració amb els municipis que en formen part i amb la participació de diversos sectors implicats.

Des de l’any 2000, el parc està agermanat amb la Riserva Naturale Monte Soratte, i des de l’any 2001 amb el Parco Naturale della Maremma. El conveni de col·laboració entre el Parc Natural del Garraf i la Riserva Naturale Monte Soratte ha propiciat l’agermanament entre dos municipis d’ambdós parcs: Begues, per la part catalana i Sant’Oreste, per la part italiana.

El principal objectiu de la gestió del parc és, mitjançant fórmules participatives i de consens, donar compliment al seu pla especial garantint: la preservació dels valors naturals i culturals, l’ús públic ordenat de la muntanya, les demandes culturals, pedagògiques i científiques i el desenvolupament socioeconòmic.

© CAN RAMON VITICULTORS DEL MONTGRÓS